Sök företag i Örsundsbro
Sök
 
Välj ett markerat datum ovan.
Tillbaka

Företagande och företagandets bidrag till att utveckla samhället

Måndagen den 11 april genomförde ÖFF en träff med företrädare för Enköpings kommun.
Genomfört möte
Måndagen den 11 april genomförde ÖFF en träff med företrädare för Enköpings kommun. Representanter för kommunen var kommunalrådet Anna Wiklund, miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordf Roger Andersson, marknadschef Arne Wåhlstedt, planavdelningschef Partik Holm, näringslivskoordinator Cissi Lööv samt tidigare stadsarkitekten Göran Sollenberg. Syftet med mötet var att lyfta fram Örsundsbros företag och diskutera förutsättningar och möjligheter för företagande och företagandets bidrag till att utveckla samhället.

Ett 40-tal företagare och föreningsrepresentanter anslöt till mötet. Den huvudsakliga diskussionen uppehöll sig kring befintlig och framtida detaljplan och därtill kopplade förutsättningar för verksamma företag i tätorten. I övrigt framfördes önskemål om att satsningar i Enköpings kommun när det gäller stadsmiljö och gemensamhetslokaler även ska gälla tätorter utanför Enköping. Som exempel på detta togs upp behov av ny idrottshall, cykelbana till Alstabadet, hastighetsbegränsning i Örsundsbro centrum.

Mötet beslutade att ÖFF ska inbjuda till återkommande möten för att fortsätta dialogen med representanter för Enköpings kommun.

Tack till Hjälstaby Automek och Åsa Forsman som ordnade med kaffe till alla och upplät sin konferenslokal för mötet.
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer
Företagsuppgifter

Behöver ni uppdatera era företagsuppgifter med tex ny adress, nytt telefonnummer, ny kontaktperson eller liknande?
Kontakta oss i föreningen genom att skriva ett mail till orsundsbroff@gmail.com så uppdateras era uppgifter inom kort.

Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.