Sök företag i Örsundsbro
Sök
 
Välj ett markerat datum ovan.
Tillbaka

Leader-projektet

Leader-projektet Möjligheternas Örsundsbro 150 år Representant från företagarföreningen kommer att delta som en av intressenterna i projektet. Det är alltså inte en kallelse till ett öppet möte. Det kommer senare
Här kommer lite bakgrundsinformation:

Projektidé.

För 150 år sedan infördes näringsfrihet i Sverige vilket möjliggjorde etablering av företag utanför städerna. I Örsundsbro fanns redan innan dess regelbunden ångbåtstrafik till Uppsala och Stockholm för befordran av gods, jordbruksprodukter och personer. Örsundsbro blev en naturlig centralort i området. Förutsättningarna förbättrades ytterligare när järnvägsförbindelser till Uppsala och Enköping öppnades 1912

Örsundsbro  har även  idag  bra förutsättningar för nyetablering av företag och för arbetspendling till Uppsala, Enköping, Västerås och Stockholm, trots detta ökar inte inflyttning och nyetablering på sätt som vore önskvärt. Orten hade en bra utveckling som egen kommun fram till kommunsammanslagningen 1973, men sedan har fokus alltmer riktas mot storkommunens huvudort Enköping.  Inom det lokala näringslivet och föreningslivet  diskuteras vad som kan göras.  Ortens företagarförening kommer i september att ha ett möte med kommunledningen för att presentera ett förslag på ett antal åtgärder för att göra orten mera intressant för företagande och boende.

En möjlighet som diskuterats  är att använda jubileumsåret 2014 som utgångspunkt  för ett  ett antal sådana  aktiviteter under sommarperioden maj tom september.

Hembygdsföreningen är initiativtagare och står för ansökan, samordning, projektledning och de aktiviteter som blir aktuella inom kulturområdet t ex utställningar, museerna, nya informationsskyltar, röjning av ett antal kulturvandringsleder.

Det övergripande målet är ökad nyetablering av företag, ökat antal inflyttade personer och ökat antal medlemmar i de deltagande föreningarna

Projektet genomförs under tiden september 2012 till oktober 2014.

2012/Q3-Q4 händer bl a följande:   

Samla deltagande företag och föreningar till för förankring och insamling av förslag
Starta arbetet med hemsida, adressdatabas och ny turistkarta
Starta samverkan med skolan om några av kulturaktiviteterna tex Eriksgatan

Starta samverkan med Kyrkan om kulturvandring, uppskyltning vid de 10 kyrkorna i gamla Lagunda Härad som nu motsvaras av Lagunda församling.Tillbaka till toppen
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer
Företagsuppgifter

Behöver ni uppdatera era företagsuppgifter med tex ny adress, nytt telefonnummer, ny kontaktperson eller liknande?
Kontakta oss i föreningen genom att skriva ett mail till orsundsbroff@gmail.com så uppdateras era uppgifter inom kort.

Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.