Sök företag i Örsundsbro
Sök
 
Välj ett markerat datum ovan.
Tillbaka

Örsundsbros framtid

Onsdagen den 21 september träffade representanter från Örsundsbro Företagarförening representanter från kommunen. Syftet med mötet var att presentera och diskutera de förbättringsförslag som en arbetsgrupp inom företagarföreningen tagit fram.

Förslag till åtgärder presenterade vid möte den 21 sept 2011

Deltagare från Enköpings kommun: Arne Wåhlstedt, marknadschef

Marianne Hagman, utvecklingschet

Deltagare från ÖFF: Anders Björndahl - Roadstop, Eva Gustavsson - Rungkonsulter, Johan Westermark, - JWByggkonsult,  Åsa Forsman -  Hjälstaby Automek

Nedanstående förslag på åtgärder har tagits fram av en arbetsgrupp inom Örsundsbro Företagarförening. Förslagen presenterades och diskuterades under mötet och samtliga punkter förutom punkt 1 om grönare skolgård skickades med Arne Wåhlstedt och Marianne Hagman, som lovade att adressera förslagen till rätt funktioner inom Enköpings kommun. Förslaget om en grönare skolgård kommer arbetsgruppen att ta direkt till rektor för Örsundsbroskolan.

· En grönare skolgård – skiss finns framtagen

· Uppsnyggning av torget med grönytor och parkeringsplatser. Eftersom detta är en plats som används av allmänheten föreslås att kommunen arrenderar torget och står för uppsnyggning och löpande underhåll. – Skiss finns framtagen.

· Trafiksituationen i centrum måste ses över för en säkrare trafikmiljö. Enköpingsvägen är en skolväg och hastigheten bör sänkas till 30 km från korset Nysätravägen innan bron och till och med korsningen med Ängsvägen.

· Gång- och cykelväg till tandläkarmottagningen och längs Enköpingsvägen i centrala Örsundsbro

· Cykelväg till Alstabadet

· En allmän uppsnyggning av miljön på kommunens mark när det gäller häckar och gräsmattor som inte klipps och underhålls. Vi vill gärna att Centrum i Örsundsbro får ta del av den fina satsning på grönområden som görs i centrala Enköping.

· Flytt av brandstationen från nuvarande plats i tätbebyggelsen till en plats som ur trafiksäkerhetssynpunkt vid utryckning lämpar sig bättre.

· För nyetablering och utveckling av befintliga företag måste en revidering av detaljplan för området kring Industrivägen samt industriområdet vid 55:an ske.

Eva Gustavsson

Ordförande i Örsundsbro Företagarförening

 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer
Företagsuppgifter

Behöver ni uppdatera era företagsuppgifter med tex ny adress, nytt telefonnummer, ny kontaktperson eller liknande?
Kontakta oss i föreningen genom att skriva ett mail till orsundsbroff@gmail.com så uppdateras era uppgifter inom kort.

Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.