Sök företag i Örsundsbro
Sök
 
Välj ett markerat datum ovan.
Tillbaka

Vision 2020

Vision 2020 ett projekt för utveckling av företagandet i Örsundsbro
Örsundsbro Företagarförening hade bjudit in till ett uppföljningsmöte den 30 maj. Ett 30-tal företagare anslöt, diskuterade och kom med förslag.
Under mötet bildades en arbetsgrupp som ska ta fram en skiss över önskad utveckling för företagandet i Örsundsbro. Mötet enades om att de viktigaste frågorna att arbeta med är:

Rätt presentation av Enköpings kommun där Örsundsbro finns med som ett attraktivt val för nyetablering.
Detaljplan för industriområdet och insatser för att snygga upp.
Trafiksituationen i stor och särskilt miljön för gående i centrum.
Utemiljön kring Lilla Torg
Gång- och cykelväg till Alsta och uppsnyggning av badet
Seniorboende.

Arbetsgruppens första möte äger rum den 15 juni

Löpande information kommer här på vår hemsida.
 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer
Företagsuppgifter

Behöver ni uppdatera era företagsuppgifter med tex ny adress, nytt telefonnummer, ny kontaktperson eller liknande?
Kontakta oss i föreningen genom att skriva ett mail till orsundsbroff@gmail.com så uppdateras era uppgifter inom kort.

Logga in
 
Skicka per e-post

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.